• Len

    Nắng

    … “Mùa xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn, bao hy vọng…”

  • Len

    Chân ải ài ai ;))

    Mình có cái thú thích chụp chân mỗi lần đi đâu đó với những người yêu thương :”> Kể cũng lạ, cái kiểu dở hơi bia hơi Hải xồm đấy có thể làm mình vui hớn hở dài dài. Những bức ảnh đấy nhìn vừa hâm hấp, vừa giản đơn mà sao thấy nó đầy trìu mến :)