• Hiuhiu

  ……

    Muốn bùng cháy Làm ơn đừng can thiệp vào nữa, làm ơn đừng can thiệp… Mh nghĩ mh cũng đáng được bảo vệ chứ ?!?!?!?      

 • Hiuhiu

  …..

      Đôi khi cần liều lĩnh một chút để biết khả năng của ta đến đâu. Sẽ có những khoảnh khắc trong đời mà sau khi trải qua bạn sẽ thấy dù mọi chuyện sau này có ra sao thì cũng chẳng sao, bạn đã không còn hối tiếc điều gì. Uh, mọi chuyện ra sao thì cũng chẳng sao.

 • Hiuhiu

  ………

    Hết tết. Vừa muốn tết ở lại vừa muốn qua đi thật nhanh. Hôm nay bố nhập viện. Cảm giác như hết tết là bước vào giai đoạn khó khăn, tranh đấu mà cả nhà phải cùng đồng lòng, đồng sức và trường kỳ kháng chiến thế nên là cứ mong tết đừng qua vội. Lại cũng mong ngày hôm nay để bố sớm được chữa trị. Sáng nay tôi còn không dám nhìn vào mắt bố. Tôi biết nói gì đây…

 • Hiuhiu

  ………….

  Sống ích kỷ, sống ích kỷ, sống ích kỷ Mình phải sống ích kỷ lên mới được. Người không vì mình trời tru đất diệt Hiuhiu -_-